hydrografika

Prázdny košík

Doprava nad 100€ Zdarma (platí pre SVK)

Ceny a platobné podmienky

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Konečná cenaje uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Túto cenu nie je možné Predávajúcim jednostranne meniť.

Kupujúci môže za produkt zaplatiť:

a) dobierkou - táto služba je umožnená len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky (poplatok za transakciu 1,- EUR)

b) prevodom na účet - zákazníkovi budú zaslané podklady k platbe na zadaný email

c) v hotovosti – ak si zákazník príde osobne prevziať objednaný tovar

d) prostredníctvom služb PayPal - poplatok 4% z celkovej fakturovanej sumy

Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

3mcolorcentrumfinixasataspiesheckertesaupol

Chcem informácie o novinkách, akciách a zaujímavých projektoch